5D Vision OÜ

Teaduspargi 11, III korrus
50411 Tartu

Telefon: 730 1040
Faks: 738 3041
E-post: info@5dvision.ee

eFormular on meie poolt loodud unikaalne elektrooniline vahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada elektroonilisi ankeete (eFormulare) ning nende abil Interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda.

eFormulari kasutajaks on registreerunud pea kolmkümmend tuhat inimest erinevatest eluvaldkondadest. Seda kasutatakse nii väikefirmade kodulehekülgede tellimus- ja tagasisidevormidena, riigiasutuste poolt info kogumiseks ning ka õppe- ja teadustöös vajalike andmete hankimiseks nii õppejõudude, üliõpilaste kui õpilaste poolt.

eFormulari edasiseks arendamiseks on alanud koostöö Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega.
Vaata: www.eformular.com

© 5D Vision 2009