NetSupport Notify -
arvutitevaheline teadaannete süsteem
        NS Notify võimalused >>           NS Notify 3 uuendused >>

ETTEVÕTETELE JA KOOLIDELE
NetSupport Notify on lihtne ja soodne tarkvara, millega IT-administraator saab ühesuunaliselt saata sõnumeid ning teateid ettevõtte kõikidele arvutitele, pole oluline firma suurus või tüüp.

Saada rutiinseid või kiireloomulisi teateid valitud või kõikidele arvutitele (Windows, Mac või Linux) või infotabloosid Windows või Android/Apple iOS seadmetest.

Erinevalt tüüpilistest LAN-baasil teadeteedastussüsteemidest, sisaldab NetSupport Notify kohalikku võrguväravat (gateway), mis lubab teadete saatmist üle mitmete võrgusegmentide.

LISAINFO NetSupport Notify veebilehel - www.netsupportnotify.com!