Privaatsustingimused

SISSEJUHATUS

5dvision.ee veebilehe isikuandmete vastutav töötleja on 5D Vision OÜ (registrikood 10606206, edaspidi „5D Vision“).

5D Visioni jaoks on isikuandmete turvalisus oluline, mistõttu alljärgnevates privaatsustingimustes (edaspidi „Privaatsustingimused“) kirjeldatakse, kuidas 5D Vision kasutab ja kaitseb kliendi andmeid.

ISKUANDMETE SÄILITAMINE JA EDASTAMINE

5D Vision salvestab ja säilitab Kliendi poolt edastatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele. 5D Vision säilitab Kliendi isikuandmeid ainult niikaua, kuni see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks või õigustatud huvist lähtuvalt.

5D Vision edastab Kliendi isikuandmeid üksnes ulatuses ja vormis, mis on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

ANDMETE PRIVAATSUS

Kõiki 5dvision.ee külastamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

KÜPSISTE KASUTAMINE

5D Vision kasutab oma veebilehel küpsiseid. Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mis salvestatakse veebilehte külastades Kliendi seadmesse.

Küpsiste kasutamisel kogutakse andmeid. 5dvision.ee veebilehte kasutades nõustub Klient sellega, et 5D Vision kasutab küpsiseid.

Küpsiste kasutamisega kogutavaid andmeid kogutakse selleks, et

  • võimaldada kasutusmugavus
  • koguda statistilisi andmeid ja fikseerida kasutusharjumused
  • veebilehe arendamise jaoks

5D Vision kasutab veebilehel järgnevaid küpsiseid:

  • Püsivad küpsised, mis jäävad Kliendi arvutisse ka pärast veebilehe sulgemist. Püsifaile kasutatakse näiteks selleks, et veebileht saaks Kliendi ära tunda teistkordsel külastusel ja näidata kohandatud sisu.
  • Ajutised küpsised, mis eemaldatakse Kliendi arvutist pärast veebilehelt lahkumist või brauseri sulgemist. Ajutised failid on vajalikud kasutusmugavuse parandamiseks, näiteks keelevaliku meeldejätmiseks.
  • Kolmandate osapoolte (nt Facebook ja Google) küpsised, mida kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumiseks ja asjakohasemate reklaamide näitamiseks.

Kliendil on võimalik küpsiste lubamist või keelamist seadistada läbi enda veebibrauseri sätete. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe kõik funktsioonid saadaval.

LÕPPSÄTTED

5D Vision on õigustatud Privaatsustingimusi igal ajal muutma. Muudetud Privaatsustingimused jõustuvad nende avaldamisel veebilehel.

Privaatsustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust