Teenused

Meie peamised teenused, millega suudame luua lisaväärtust oma klientidele ja partneritele aidates neid infotehnoloogia valdkonna lahenduste leidmisel.

Infosüsteemid ja tarkvaraarendus

Loome eriotstarbelist tarkvara kasutades 5D Basementi,Laravel-i, Yii’d, Vue.js, React, Flutter ja muid tänapäevaseid tehnoloogiaid. 5D Basement on platvorm, mille oleme välja töötanud just selliste spetsiaalrakenduste operatiivseks loomiseks. Valmiva tarkvara oluliseks nõudeks on vastavus kliendi vajadustele antud hetkel ja seepärast arendamegi tarkvara agiilselt, et klient saaks igalhetkel sekkuda ja vajadusel nö suunda muuta.

Integratsioonid ja automatiseerimine

Mitme erineva tarkvara poolt produtseeritud info omavaheline sidumine, mille tulemusena tekib nö informatsiooniline sünergia. Erinevate API-de liidestamine ehk kolmandate osapoolte infosüsteemidega sidumine, mille aitame liita üheks tervikuks, et protsessid sujuksid tõrgeteta. Selle tulemusel väheneb vigade hulk ja tõuseb töö kiirus.

E-poed ja süsteemide integratsioon

Suudame valmistada lihtsaid e-poode, kui ka keerukamaid lahendusi, mis on integreeritud majandus- ja raamatupidamistarkvara ning muude süsteemidega, mis teeb kogu halduse lihtsamaks. Loome oma klientidele kvaliteetseid e-poe lahendusi, mis on kasutajasõbralikud ja kergesti hallatavad. Töötame peamiselt Woocommerce ja meie enda loodud epoe tarkvaraga. Soovi korral aitame olemasoleva poe integreerida uuele platvormile ja teostada toodete impordi/ekspordi.

Kodulehe arendamine ja hooldus

Esialgsetest konsultatsioonidest, planeerimistest kuni testmise ja disainini. Valmistame igale ekraanile mõeldud tõrgeteta töötavaid kodulehti. Selleks, et tagada püsivad veebiuuendused ja teie äri arenguvõimalused, kasutame veebilehtede puhul maailma enimkasutatavat sisuhaldussüsteemi WordPress, sest WordPress on kasutajasõbralik ning lihtne kasutada ning katab palju vajadusi ilma lisa programmeerimiseta.

Konsultatsioon

Sul on tooteidee, kuid vajad sellele tarkvaraarendaja professionaalset tagasisidet? Soovid nõu, kuidas arendajaga kokkuleppeid sõlmida ja mida kindlasti mitte teha? Vajad tarkvara, mis suurendaks tootlikkust ja vähendaks kulusid? Soovid teist arvamust vanale koodibaasile, hinnapakkumisele või arenduslepingule? Küsi julgelt!

eFormular

eFormular on unikaalne elektrooniline vahend, mis võimaldab kerge vaevaga koostada elektroonilisi küsimustikke(loe eFormulare) ning nende abil interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda. Samuti on võimalik küsimustikke allkirjastada ning pakume ka telefoni eestikeelset tuge.

NetSupport

NetSupport on Suurbritannias toodetav tarkvara arvutite haldamiseks võrgu kaudu – abiks nii suurettevõtte võrguadministraatorile, helpdeski operaatorile kui ka kooli arvutiõpetajale. Programmi abil saab võtta üle kasvõi teiselpool maakera asuva arvuti juhtimise nähes ekraanipilti, kontrollides hiirt ja klaviatuuri. Lisaks vaatamisele saab oma ekraanipilti teise arvuti ekraanile saata.

Disain ja UI/UX

Pakume tarkvara terviklahendust, mille üheks osaks on disain. Põhjalik ja läbimõeldud kasutajakogemus ning kasutajaliidese disain on üheks oluliseks osaks arendusest. Loome kohanduvaid kasutajaliideseid veebilehtedele ja veebirakendustele. Teeme kasutajakogemuse ja kasutajaliidese analüüsi ja disaini.

X-tee turvaserver

Pakume oma klientidele turvaserveri teenust, mis võimaldab ühenduda X-tee infrastruktuuri andmekogude/teenuste külge, omamata ise turvaserverit, sellega seotud kompetentse ja kulutusi. X-tee turvaserver on mugavaim ning kuluoptimaalseim viis kasutada uusimat e-riigi andmevahetuse tehnoloogiat.